( n.a.v. van een overzicht van ons energiegebruik) Kollossale Reuzen Als er molens aan de horizon staan waarmee geen graan gemalen w...